onsdag den 27. januar 2021
Kontakt
Hvis du er bruger af fangstrapport-systemet, og har brug for hjælp, så bedes du venligst rette henvendelse til den eller de, der er ansvarlige for den fangstrapport, du er bruger af. Dette kan være bestyrelsen af din sportsfiskerforening, eller indehaveren af en put 'n take sø.
Hvis du er administrator af et fangstrapportsystem på FRap.DK, og har spørgsmål vedr. funktionaliteten, så henvises du til de beskrivende informationer, der er tilgængelige ved de forskellige funktioner. Er dit spørgsmål stadig ikke besvaret, så er du velkommen til kontakte mig.
Hvis henvendelsen drejer sig om en fejlmelding, så skal du være opmærsom på, at alle alvorlige fejl, der fører til denne side, automatisk sendes til FRap.DK, så fejlen kan udbedres.
Drejer henvendelsen sig om en anden fejl, hvor en funktion ikke virker efter hensigten (eller lignende), så bedes du venligst beskrive problemet så detaljeret som muligt. Følgende informationer kan være nyttige, for at udrede problemet:
  • Hvad gjorde du, da fejlen / problemet opstod?
  • Hvilken side opstod hændelsen på (kopier link fra adresselinien)?
  • Hvilken browser brugte du?
  • Evt. detaljerede informationer om den opståede hændelse (feks. i form af et screenshot eller lign.)?
FRap.DK v. Torben Bruchhaus
Send en mail